projekty1  2  3  4  5
dvojdm - Praha Podol
strong>span style="font-size: small; ">Otevený obytný prostor na celém pízemí vznikl vyištním pvodní dispozice. Je prosvtlený ze tí stran br /> a uprosted schodištm. Pracovna tvoí zklidnný záliv./span>/strong>